International Aluminium Casting Utlyser Insamling till stöd för Ukraina


International Aluminium Casting utlyser insamling från Kunder, Medarbetare och Leverantörer
Till stöd för Ukraina

Enorma hjälpbehov i Ukraina Behoven av hjälp är enorma. Det kommer krävas stora insatser under lång tid för att hjälpa de flyende med mat, husrum och sjukvård. Nu behövs stöd, resurser och gåvor. Varje gåva gör stor skillnad för sårbara familjer som befinner sig i en extremt sårbar situation. Människor flyr för sina liv undan flyganfall, explosioner och livsfara. Som alltid i strider blir barnen extra utsatta. Rapporter från Ukraina talar om tung beskjutning som skadat skolor och vattensystem. När familjer tvingas på flykt utsätts barnen för både risk för fysiska attacker och extrem psykisk påfrestning. IAC vill göra en insamling för Ukraina. Det viktiga stödet från IAC kommer göra verklig skillnad för tiotusentals familjer som befinner sig i livsfara. Vi hoppas att fler företag följer i våra fotspår.

Följ länken nedan:

https://min.sverigeforunhcr.se/fundraisers/hjalp-ukrainas-folk-gor-1-krona-till-4-kronor-din-insats-gor-skillnad

Grönskär Gruppen dubblar upp för Ukraina
Huvudägaren av International Aluminium Casting “Grönskär Gruppen AB” kommer att stötta insamlingen genom att garantera en fördubbling av de pengar som kommer in under mars månad 2022.

För mer information, vänligen kontakta: VD International Aluminium Casting Sweden AB: Dan Nilsson,