International Aluminium Casting Sweden AB

Huvudkontor

Besöksadress                 Postadress           E-post
Gamla Tullgatan 3            Box 471                 Telefon +46 16 165100
632 17 Eskilstuna             631 06 Eskilstuna
Sverige                             Sverige

IMG_20180913_122231.3
rsz_dan

Dan Nilsson

VD/CEO
E-post
Telefon +46 16 165100
Mob nr 0733-612457

Christian Karlsson

Christian Karlsson

Ekonomichef/CFO
E-post
Telefon +46 16 165100
Mob nr 0708-215001

Carl-Johan Berggren

Carl-Johan Berggren

Projektingenjör
Telefon +46 16 165100
Mob nr 0708-215004

Томас Ларшон

Thomas Larsson

Vice VD, Marknadschef
E-post
Telefon +46 16 165100
Mob nr 0708-215007

jag sv1

Anna Stolushenko

Inköp och Marknad
E-post
Mob nr 0734-158938

Mattias5

Mattias Gadd

Styrelse Ordförande
E-post
Telefon +46 16 165100
Mob nr 0703-462216