Rubrik kvalitet svenska

Kvalitet

International Aluminium Casting AB arbetar för att alltid leverera produkter och tjänster enligt kundens krav.

Vi bedriver vår verksamhet efter följande principer:

  • Ständigt förbättra vår verksamhet för att kunna möta marknadens främsta krav
  • Hålla lokaler, maskiner och verktyg i gott skick
  • Tillse att ansvar och befogenheter är klart definierade inom företagets ansvarsområden
  • Ständigt utbilda de anställda i syfte att skapa motivation och förståelse
  • Genom att tillämpa principerna enligt ISO 9001 skapa en tillförlitlig och effektiv produktion

Kvalitetssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016

Miljö

International Aluminium Casting AB känner ett stort engagemang för att skapa en god arbetsmiljö för våra anställda. Vi är också medvetna om vår skyldighet att minska den globala miljöpåverkan som verksamheten kan innebära.

Miljöpåverkan i vår verksamhet kommer främst från transporter, energiförbrukning samt avfallshantering. Vi arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen både i produktionsprocesser och lokaler. Vi beaktar miljöfrågor i alla beslut som fattas.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2015.