ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Miljö

International Aluminium Casting AB känner ett stort engagemang för att skapa en god arbetsmiljö för våra anställda. Vi är också medvetna om vår skyldighet att minska den globala miljöpåverkan som verksamheten kan innebära.

Miljöpåverkan i vår verksamhet kommer främst från transporter, energiförbrukning samt avfallshantering. Vi arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen både i produktionsprocesser och lokaler. Vi beaktar miljöfrågor i alla beslut som fattas.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt  ISO 14001:2004.