Produktionsresurser

International Aluminium Casting arbetar med gjutgods från första förslag till färdig produkt. Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram prototyper, för att sedan gå vidare till serietillverkning.

Vi har en hög förädlingsgrad genom bearbetning, ytbehandling och montering.

Smältning
Vi smälter aluminium med hjälp av gasoleldade smältugnar.Vi rensar metallen med hjälp av N2 och förbättrar metallens egenskaper samt förbereder till produktion.

Pressgjutning
Låskraft 100-2750 ton

Kokillgjutning/Vaggjutning
Standard- och specialmaskiner

Värmebehandling
Den process används för att kunna förbättra mekaniska egenskaper av gjutgods.                    Huvudmetoden som vi använder är T6.

Bearbetning
Efter gjutning,och förmodligen värmebehandling bearbetar vi gjutgods efter kundens önskemål.        Vi förfogar över ett 40 tal fleroperationsmaskiner: horisontella, vertikala och 5-axliga.        Vi förfogar också över ett antal CNC-styrda svarvar 

Montering
Efter kundens behov monteras gjutgodskomponenter till en färdig produkt.

Produktionsresurser