Historik

Historik

Starten - så började allt

På årets sista dag, den 31 december 1921, registrerades bolaget EBÖ metallgjuteri i Eskilstuna. Bakom bolaget och de tre bokstäverna i företagsnamnet, fanns fabrikörerna och svågrarna Johan Ruben Eldin, Gunnar Boqvist och Karl Rudolf Gunnar Östlund.

Gjuteriverksamheten drog i gång på andra sidan nyårsaftonen i en hyrd fastighet på Lilla Tvärgatan, i stadsdelen Östermalm. Redan från början var det aluminium som gällde för gjutning av enklare detaljer i sandformar, och som ett av de första metallgjuterierna i Sverige använde EBÖ brännolja för att värma upp smältugnarna.

Så småningom blev kokillgjutning med formar i gjutjärn huvudmetoden – men inledningsvis förlitade man sig på mer klassiska gjutformar i sand. I bolagets begynnelse tillverkade man främst mindre upphängningsbeslag, exempelvis krokar, balkonghängare och olika typer av knoppar. I produktportföljen fanns även urnor och krukor, avsedda för blomster.

Våra 100 första år

Det här är den 100-åriga historien om gjuteriföretaget från Eskilstuna, som via pipar till kaffepannor och leksaksbilar under svåra krigstider skulle komma att bli en betydande leverantör till både svensk och internationell fordonsindustri.

1921
1921

EBÖ metallgjuteri grundas

1922
1922

Verksamheten startar på Lilla Tvärgatan

1930
1930

EBÖ utökar och hyr lokal på Nyforsgatan

1944
1944

EBÖ blir aktiebolag

1945
1945

EBÖ AB bygger egen fastighet i Vilsta

1948
1948

EBÖ AB investerar i maskiner för pressgjutning

1965
1965

Maskinparken för pressgjutning uppgraderas

1970
1970

En maskin för lågtrycksgjutning köps in för tillverkning åt Husqvarna

1975
1975

Ulf Moberg köper EBÖ AB

1979
1979

EBÖ AB förvärvar GGC AB och flyttar till Eskilstuna Norra Hamn

1982
1982

Hans Boqvist, barnbarn till en av grundarna, köper EBÖ AB

1985
1985

Fastigheten i Norra Hamn byggs ut med 1 000 kvadratmeter

1989
1989

Hasselforskoncernen köper EBÖ AB

1993
1993

Hasselforsgruppen tvingas skjuta in extra kapital och EBÖ AB bjuds ut till försäljning

1994
1994

Kurt Andersson köper EBÖ AB och blir tillsammans med Per Larsson huvudägare

1997
1997

EBÖ AB förvärvar ÖW-Bolagen AB och påbörjar flytten till Kungsgatan

2000
2000

EBÖ AB förvärvar BCA AB

2001
2001

Dotterbolaget EBÖ Eesti AS startas i Tartu, Estland

2001
2001

Produktionen består av legotillverkning till 100 procent

2003
2003

Folke Sandvik köper EBÖ AB och blir ny huvudägare

2003
2003

EBÖ AB förvärvar samtliga aktier i bolaget MEPLAKO AB

2008
2008

Namnbyte från EBÖ AB till International Aluminium Casting, IAC

2014
2014

Anläggningen i Hultsfred förvärvas

2019
2019

Anläggningen i Ankarsrum förvärvas

2021
2021

Folke Sandvik säljer IAC till Grönskär Gruppen AB

2021
2021

Anläggningen i Tenhult förvärvas

Pressgjutningens intåg

När maskiner för pressgjutning köptes in till EBÖ från Italien, 1948, togs de första stegen mot vad som senare skulle komma att driva framgångsresan för bolaget – och även innebära klivet in i den tunga fordonsindustrin.

1948 var pressgjutning en ny metod som krävde andra typer av gjutverktyg jämfört med kokillgjutning, och verktygen var dessutom besvärligare att tillverka. Men de stora fördelarna med pressgjutning fanns på material- och effektivitetssidan: metallåtgången blev betydligt mindre och gjutprocessen blev snabbare.

Under mitten av 60-talet ökade efterfrågan på pressgjutna artiklar. EBÖ hörsammade marknaden och säkrade upp maskinparken med två nya maskiner från Tyskland. Vid det här laget hade ASEA blivit en storkund inom pressgjutningssegmentet.

Resan mot fordonsorienterade kunder fortsatte på 70-talet. 1970 köpte EBÖ in en begagnad lågtrycksgjutmaskin för att kunna tillgodose Husqvarna, AGA och Tunaverken med bland annat cylinderlock, lykthus och fälgar.

Mot slutet av 90-talet hade det pressgjutna segmentet alltmer tryckt undan kokillgjutningen. Kunder som Volvo och Scania drev förfrågan på pressgjutna artiklar till rekordhöjder.

I skrivande stund, när EBÖ har blivit IAC och företaget firar 100 år, har all kvarvarande kokillgjutning förpassats till Tartu-anläggningen i Estland. De svenska anläggningarna i Gredby, Hultsfred, Ankarsrum och Tenhult ägnar sig uteslutande åt pressgjutning – där majoriteten av tillverkningen sker åt fordonsjättarna Volvo, Scania, MAN och Daimler.